കണ്ണൂർ പ്രവാസി കൂട്ടായ്‌മ ഫഹാഹീൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി യാത്രയപ്പ് നൽകി .

പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കണ്ണൂർ പ്രവാസികൂട്ടായ്‌മയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകരായ സന്തോഷ് , ജിഷ സന്തോഷ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഫാഹീൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സ്‌നേഹോഷ്‌മളമായ യാത്രയയപ്പും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടത്തി,അബ്ബാസിയ പോപ്പിൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഫാഹീൽ ഏരിയ കൺവീനർ ഹരീന്ദ്രൻ ,വനിതാവേദി കൺവീനർ ട്വിങ്കിൾ ബിജിത ഷിനോജ് ,നീതു സോമി എന്നിവർ മൊമെന്റോ  കൈമാറി, വനിതാവേദി കോർഡിനേറ്റർ സിനി ജോബിഷ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു,