യാത്ര അയപ്പ് നല്‍കി

 കുവൈത്ത് : പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ അസോസിയേഷന് കുവൈത്ത്തങ്ങളുടെ പ്രവാസജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന അസോസിയേഷന്റെ സീനിയര് മെംബറും രെക്ഷാധികാരിയുമായിരുന്ന ശ്രീഅലക്സാണ്ടര് കെവിയ്ക്കുംസീനിയര് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെംബര് ശ്രീജോമി പി ജോര്ജ്ജിനും അബ്ബാസിയാ ഹൈ – ഡെയിന് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് വച്ച് യാത്ര അയപ്പ് നല്കിജില്ലാ അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീഉമ്മന് ജോര്ജ്ജ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചുപ്രസിഡന്റ് ശ്രീഉമ്മന് ജോര്ജ്ജ് യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു.

.  ശ്രീഅലക്സാണ്ടര് കെ വിയ്ക് ഉപദേശക സമിതി അംഗം രാജു ദാനിയേല്, മുന് ഉപദേശക സമിതി അംഗം ശ്രിമുരളീകൃഷണന് എന്നിവരുംശ്രീ.ജോമി പി ജോര്ജ്ജിന് ഉപദേശക സമിതി അംഗം ശ്രി രാജന് തോട്ടത്തില്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീപി.ടി.സമുവേല്കുട്ടി ശ്രീമതിറെജീന ലെതീഫ് എന്നിവരും ചേര്ന്ന് പൊന്നാട അണിയിക്കുകയുംശ്രീ അലക്സാണ്ടര് കെ.വിയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീഉമ്മന് ജോര്ജ്ജ്ജനറൽ സെക്രെട്ടറി ശ്രീ മാര്ട്ടിന് മാത്യു  എന്നിവരുംശ്രീജോമി പി ജോര്ജ്ജിന് വനിതാ വിഭാഗം ചെയര്പേര്സണ് ശ്രീമതിഅനിബിനുവൈസ് ചെയര്പേര്സണ് ശ്രീമതികലാ സന്തോഷ് എന്നിവരും ചേര്ന്ന് മോമെന്റോ നല്കി ആദരിച്ചു. . യാത്ര അയപ്പ് നല്കി ആദരിച്ച വിശിഷ്ടവ്യക്തികള് അസോസിയേഷന്റെ നിലവിലുള്ള വളര്ച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവര്ത്തങ്ങളെകുറീച് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീബെന്നി ജോര്ജ്ജ് വിവരിച്ചുമറ്റ് ഭാരവാഹികളുംഎക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളും ആശംസകള് അര്പ്പിച്ചുജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറി ശ്രീവിനു കല്ലേലി സ്വാഗതവും ട്രഷറര് ശ്രീലാലു ജേക്കബ് നന്ദി യും അറിയിച്ചു