വൈറസ്‌ ഒഫീഷ്യല്‍ ട്രെയിലര്‍

ജൂണ്‍ ഏഴിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആഷിഖ്അബു ചിത്രം വൈറസിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ കാണാം.