11/14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം സ്വന്തമാക്കി എൽഡിഎഫ്

തിരുവനന്തപുരം : ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയായതോടെ പതിനാലില്‍ പതിനൊന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും എല്‍ഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. യുഡിഎഫ് വെറും മൂന്നിൽ ഒതുങ്ങി. ഇതില്‍ ഒരിടത്ത് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഭരണം ലഭിച്ചത്. 2015 ല്‍ ഏഴ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫിന് ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇക്കുറി നാലിടത്തു കൂടി ഭരണം പിടിയ്ക്കാന്‍ മുന്നണിയ്ക്കായി.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്‌, ,കോഴിക്കോട്‌, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്‌ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിലായി.
ഇരുമുന്നണികള്‍ക്കും തുല്യ സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന വയനാട്ടില്‍ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ യുഡിഎഫ് ഭരണം നിലനിര്‍ത്തി. മലപ്പുറം,എറണാകുളം ജില്ല പഞ്ചായത്തുകളിലും യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു.
കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കാസര്‍കോട് എന്നീ ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളാണ് എല്‍ഡിഎഫ് ഇക്കുറി യുഡിഎഫില്‍ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തത്.