അനധികൃതമായി തൊഴിലാളികളെ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് തടയാൻ ക്യാമ്പയിനുമായി PAM

കുവൈത്ത് സിറ്റി : കമ്പനികളിലും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അനധികൃത തൊഴിലാളികളെ ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമലംഘനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻ‌പവർ (പി‌എ‌എം) കർശന നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
ആറ് ഗവർണറേറ്റുകളിലെയും നൂറുകണക്കിന് കമ്പനികളുടെ ഫയലുകൾ PAM അവലോകനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് അവർ വിശദീകരിച്ചു.
പരിശോധനാ, വിലയിരുത്തൽ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായ് ലൈസൻസ് നേടിയ നിയമലംഘകരെ അവരുടെ നില ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചു.സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഗവർണറേറ്റുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് രണ്ട് വകുപ്പുകളും ദിവസേന സന്ദർശിക്കുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിവരങ്ങളും യഥാർത്ഥ കണക്കമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അഥവാ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിലാളികളില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിച്ച കമ്പനികളുടെ തൊഴിൽ ശീർഷകം താൽക്കാലികമായി ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും., എന്നാൽ പ്രത്യേക ജീവനക്കാരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് നൽകിയ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ചേർക്കാവുന്നതാണെന്നും PAM വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
.ഈ കാമ്പെയ്ൻ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക്അവർ നടത്തുന്ന നിയമലംഘനം എത്രമാത്രം ഗൗരവതരം ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് PAM ലെ പരിശോധന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഫഹദ് അൽ മുറാദ് പറഞ്ഞു.