മഞ്ചേശ്യരം മണ്ടലം പിരിശപ്പാട് ഇഫ്താർ സംഗമം സങ്കടിപ്പിച്ചു 

ഫർവാനിയ; കുവൈറ്റ് ആച്ചുസ് കിച്ചനിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജലിൽ ആരിക്കാടി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു ഇഞ്ചിനിയർ അബുബക്കർ ഉദ്ഘാടനംനിർവഹിച്ച പരിപാടിയിൽ മന്നാർ മൂർഷ്ദ് മൗലവി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളായ സലാം കളനാട് ഹുമയുൺ അറക്കൽ ‘ അബൂബക്കർ AR നഗർ ‘ എന്നിവർആശംസയർപ്പിച്ചു റഹിംആരിക്കാടി സലിംപസോട്ട് ആസിഫ്പസോട്ട് സീന്ദ്ധീഖ്‌ മലബാർ നൂർ കൽമട്ട അസർ കുമ്പള സമീർ ജോക്കൂ ആസിസ്‌ കല നഗർ രിയാസ് ബന്തിയോട് അൻവർ ഉദ്യവാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകീ.ഫാറൂക്ക് മാളിക സ്വാഗതവും റഷീദ് ഉപ്പള നന്ദിയും പറഞ്ഞു.