കുവൈറ്റ് വ്യവസായ പ്രമുഖൻ സല്‍മാന്‍ അബ്ദുല്ല അല്‍ ദബൂസ് അന്തരിച്ചു

കുവൈറ്റ്: മലയാളികള്‍ അടക്കം നിരവധി പ്രവാസികളുടെ തൊഴിൽദാതാവായ കുവൈറ്റിലെ വ്യവസായ പ്രമുഖൻ സല്‍മാന്‍ അബ്ദുല്ല അല്‍ ദബൂസ് അന്തരിച്ചു . ഫഹാഹീലിലെ ദബ്ബൂസ്‌ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗമാണ്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങളുടെയും ഉടമയായ ഇദ്ദേഹം ജീവകാരുണ്യ പ്രവ‌ർത്തന രംഗത്തും ഏറെ സജീവമായിരുന്നു.

സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആശുപത്രികളും പള്ളികളും നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1975 ൽ മുൻസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പൊതു രംഗത്തും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.