ഐ‌എം‌എ വീക്കെൻഡ് ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ പ്രവേശനം തുടരുന്നു

5 നും 14 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും മികച്ച ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച ഐ‌എം‌എ വീക്കെൻഡ് ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ (IMAWIS) ക്ലാസ്സുകളാരംഭിച്ചു. 2021 ഏപ്രിൽ മുതലാണ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചത്. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാവിലെ 9 മുതൽ 12 വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ . ഇമാനിയത്ത്, സീറ, ഇസ്ലാമിക് അഡാബ്, ഹിഫ്ദ്, ഡുവാസ് എന്നിവയില് പ്രതിവാര ക്ലാസുകളാരംഭിച്ചു. കൂടാതെ, പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകരാണ് ക്ലാസ്സുകളെയുക്കുന്നത്. ഉർദു ഭാഷ പഠനവും ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്.

വീഡിയോകൾ, ആനിമേഷനുകൾ, ഓൺലൈൻ സംവേദനാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നൽകുന്നത്. സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി. നിലവില് 2021-2022 അധ്യയന വർഷത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭ്യമാണ്. താത്പര്യമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് www.imakuwait.org/school ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ചേർക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9963 2314 എന്ന നമ്പറിൽ റിസ്വാൻ ഡാനിഷുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ imawis@imakuwait.org ൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക.