പ്ലസ് വൺ ഏകജാലകം; മെയ് 10ാം തീയതി മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ മേയ് 10 ാം തീയതി മുതൽ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കും. എസ്.എസ്.എൽ.സി. ഫലം മേയ് ഏഴിനോ എട്ടിനോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പിന്നാലെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഹയർസെക്കൻഡറി വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. ആദ്യ അലോട്ട്‌മെൻറ് ജൂൺ നാലിനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 13-ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങും. മുൻവർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ രണ്ടുഘട്ടമായി മുഖ്യ അലോട്ട്‌മെന്റ് നടത്തും. മുഖ്യ അലോട്ട്‌മെന്റിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചവർക്ക് സ്കൂളും വിഷയവും മാറാനുള്ള അവസരം നൽകിയശേഷം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റുകൾ ആരംഭിക്കും. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും, കായികതാരങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം അലോട്ട്‌മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സിലബസുകളിലെ പത്താം ക്ലാസ് ഫലം മുൻകൂട്ടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും എന്നാണ് സൂചന.അങ്ങനെയായാൽ പ്രവേശനം നിശ്ചിതസമയത്ത് തന്നെ പൂർത്തിയാകും. മുൻവർഷങ്ങളിൽ സി.ബി.എസ്.ഇ. ഫലം ഏറെ വൈകിയിരുന്നു. ഇത് പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തെയും തുടർന്ന് ബാധിച്ചു. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ എല്ലാ സീറ്റുകളിലും എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ നിശ്ചിതശതമാനം സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് ഏകജാലകം വഴി പ്രവേശനം നടക്കുന്നത്.