വാട്സ്ആപ്പ് ഹാക്കിങ് വർധിച്ചുവരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്; ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ചാറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് മെസഞ്ചർ, രണ്ട് ബില്യണിലധികം ആളുകളാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.ഹാക്കർമാർ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുകയും ഉടമയ്ക്കും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉപദ്രവകരമായ തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യുക:

– വാട്സ്ആപ്പ് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് വിഭാഗത്തിന് ദിന സന്ദേശം അയക്കുകയാണ് ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് , – support@whatsapp.com. ഈ ഐഡിയിൽ മെയിൽ ചെയ്യാം

– സന്ദേശത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന വാക്കുകൾ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം, മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകി ആ അക്കൗണ്ടിലെ വാട്സ്ആപ്പ് സേവനം നിർത്തലാക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്

– അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ WhatsApp അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കരുതെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും വേണം

– തുടർന്ന്, ഹാക്കർമാരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ, വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ഫോണിൽ നിന്ന് നിരവധി തവണ അക്കൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

– താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഫയലുകൾ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 30 ദിവസങ്ങൾ ലഭിക്കും, അല്ലാത്തപക്ഷം അവ ബാക്കപ്പിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും.