മൂവായിരത്തോളം ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരുമാനം വെട്ടിക്കുറച്ചു

കുവൈത്ത് സിറ്റി: പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻ‌പവറും (പി‌എ‌എം) വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം അഞ്ചാം ചാപ്റ്റർ 5 രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുവൈത്ത് ചെറുകിട സ്ഥാപന ഉടമകളുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചു.
സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ മുൻ‌കൂട്ടി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള PAM- ന്റെ ഭയവും ഇതന് കാരണമായതായി അൽ-ഖബാസ് ദിനപത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 3000 പൗരന്മാരെ ഇത് നേരിട്ട് ബാധിച്ചു.
ചാപ്റ്റർ 5 ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊത്തം ലൈസൻസ് ഉടമകളിൽ 20 ശതമാനം വരും ഇത്. ആകെ വെട്ടിക്കുറച്ച തുക 15 മില്ല്യൺ മുതൽ 18 മില്ല്യൺ ഡോളർ വരെയാണ്,തൊഴിൽ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള പൗരന്മാരുടെ കുടിശ്ശികയ്ക്ക് കിഴിവ് കാലയളവ് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയാണ്, അതിന്റെ ശരാശരി കെഡി 1,000 ആയി കണക്കാക്കുന്നു.
ചാപ്റ്റർ 5 ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും പ്രതിമാസ തൊഴിൽ പിന്തുണ ശമ്പളം ഉൾപ്പെടുന്നവർക്കും ആറുമാസം കവിയുന്നു
ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കിയാൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നിർത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എന്റർപ്രൈസ് ഉടമകൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ലൈസൻസ് കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതിയെ ആശ്രയിച്ച് മാർച്ച് മുതൽ ഡിസംബർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിടവാണ് ഇതിന് കാരണം.